KASZTAN B&B

Terms

Dyrekcja wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
 1. Dokonanie rezerwacji pokoju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Pokój hotelowy lub apartament wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i trwa do do godziny 12.00 dnia następnego.
 4. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania lub późniejszego opuszczenia pokoju po uzgodnieniu tego faktu z dyrekcją.
 5. Pokój wynajęty i opłacony nie można anulować z indywidualnych powodów Gościa jak również wcześniejszy wyjazd Gości z przyczyn niezależnych od właściciela pokoi, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju (apartamentu) innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym (apartamencie) od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 8. Na terenie naszego obiektu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zachowanie Gości korzystających z naszych usług nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Dyrekcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 9. Karta magnetyczna do pokoju przekazywana jest Gościowi przy zameldowaniu. W przypadku zgubienia tej karty Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
 10. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 11. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa jak również z winy osób mu towarzyszących. Gość powinien zawiadomić dyrekcję o wszelkich usterkach lub o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. W pokojach obowiązuje zakaz palenia. W razie naruszenia tego zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 100 PLN.
 13. Dyrekcja nie odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki pozostawione w pokoju. 
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju zostaną złożone depozycie i przechowywane przez okres 3 miesięcy.

Dyrekcja życzy Państwu miłego pobytu


Contact

CONTACT OUR SUPPORT

+48 693 668 080
+48 603 679 728
kontakt@kasztan.eu

Follow Us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

© Copyright 2019 Kasztan B&B - All rights reserved